วิธีการจัดส่งสินค้า

เพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือ ดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นที่อยู่บนเว็บไซต์ Aenahome มีพร้อมในคลังของเราตลอดเวลา เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการจัดส่งสินค้าออกจากคลังภายใน 48 ชั่วโมง โดยระบบที่มีประสิทธิภาพของเราร่วมกับผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าอื่นๆ ที่มีคุณภาพ


พื้นที่ให้บริการจัดส่ง

ปัจจุบันเรารองรับการจัดส่งสินค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยเราจะจัดส่งสินค้าตาม "ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า" ที่ลูกค้าได้เลือกไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ในอนาคตเราอาจจะให้บริการจัดส่งไปยังพื้นที่ประเทศอื่นๆ ซึ่งลูกค้าสามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ Aenahome

 

ค่าบริการจัดส่งสินค้า

เราคิดค่าบริการจัดส่งสินค้าโดยอ้างอิงตามน้ำหนักกล่องสินค้า หรือ มิติของกล่องสินค้า หรือ ระยะทาง ขึ้นอยู่กับอัตราค่าบริการของผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าแต่ละรายที่ลูกค้าได้เลือกไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า โดยค่าบริการจัดส่งสินค้าจะถูกแสดงอย่างชัดเจนในหน้าสรุปคำสั่งซื้อก่อนการชำระเงิน

 

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าโดยประมาณ

เมื่อสินค้าถูกส่งออกจากคลังแล้ว สินค้าจะถึงปลายทางไม่เกิน 2-3 วันทำการ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3-5 วันทำการ ในเขตปริมณฑลและต่างจังหวัด ทั้งนี้ระยะเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดส่ง

**ในช่วงเทศกาล หรือ วันหยุดยาวต่อเนื่อง ลูกค้าอาจได้รับสินค้าล่าช้ากว่าปกติที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์

 

วิธีการตรวจสอบและติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า

เมื่อเราทำการจัดส่งสินค้า สถานะของคำสั่งซื้อจะถูกเปลี่ยนเป็น "จัดส่งสินค้า" โดยลูกค้าจะได้รับหมายเลขการจัดส่งสินค้า (Tracking Number) ของผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าได้เลือกไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถใช้หมายเลขการจัดส่งสินค้า เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการจัดส่งสินค้านั้นๆ

หากสถานะการจัดส่งสินค้าขึ้นว่า “ส่งคืนบริษัท” กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล ทันที เพราะอาจเกิดจากกรณีที่อยู่จัดส่งสินค้าไม่ถูกต้อง หรือ ไม่มีผู้รับปลายทาง หรือ เกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าไม่สามารถจัดส่งสินค้าถึงมือคุณได้

 

การจัดส่งสินค้าล่าช้า

เพื่อประโยชน์สูงสุด ลูกค้าควรตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุลของผู้รับสินค้า ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า เบอร์ติดต่อ และข้อมูลสำคัญอื่นๆ อย่างละเอียดก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง ลูกค้าอาจพบปัญหาการได้รับสินค้าล่าช้าผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลสถานที่จัดส่งสินค้าไม่ถูกต้อง

  • ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าไม่ถูกต้อง

  • ไม่สามารถติดต่อลูกค้าตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้

  • ไม่มีผู้รับสินค้าตามสถานที่จัดส่งสินค้าที่ให้ไว้

  • แจ้งสถานที่จัดส่งสินค้าไม่ตรงกับใบคำสั่งซื้อ

  • เหตุสุดวิสัยที่ทำให้การจัดส่งสินค้าไม่เป็นไปตามกำหนด เช่น สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติที่ผิดปกติ เป็นต้น

บริษัทมีการใช้เทคโนโลยี คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีบนเว็บไซต์ของ บริษัท จงสถิตย์ จำกัด เพื่อเปิดประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และได้รับการบริการอย่างเต็มรูปแบบ
โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว