วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

 บัตรเครดิต

Aenahome รองรับบัตรเครดิต VISA / MasterCard / UnionPay โดยใช้รหัสเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าการดำเนินการชำระเงินและการปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนั้น เป็นไปอย่างปลอดภัย ข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลของบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ บุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยไม่ได้รับอนุญาตระหว่างการดำเนินการบนเว็บไซต์

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการออนไลน์อาจจะใช้ได้กับบางธนาคารที่มีระบบรองรับการซื้อสินค้าออนไลน์ โปรดติดต่อกับธนาคารเจ้าของบัตร เพื่อเปิดใช้งานระบบการซื้อสินค้าออนไลน์

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

 • คลิกที่ตะกร้าสินค้าในเว็บไซต์ของ Aenahome แล้วคลิกที่ “Checkout”
 • ลงทะเบียน หรือ ล็อกอิน เพื่อเข้าสู่ระบบ
 • เลือกสถานที่สำหรับจัดส่งสินค้า แล้วคลิกที่ "Continue"
 • ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อทั้งหมด แล้วคลิกที่ "Proceed to Payment"
 • เลือก “บัตรเครดิต” แล้วกรอกข้อมูลของบัตรลงในช่องว่างที่กำหนด
 • จะปรากฏข้อความที่แสดงว่าลูกค้าชำระเงินสำเร็จ
 • เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงินจาก Aenahome จากนั้นคำสั่งซื้อของลูกค้าจะเข้าสู่กระบวนการจัดส่งต่อไป

สำหรับคำสั่งซื้อที่มียอดชำระตั้งแต่ 3,000 - 30,000 บาท ลูกค้าจำเป็นต้องใส่รหัสผ่านที่ใช้ครั้งเดียว (OTP – One Time Password) ที่ได้รับผ่านทางธนาคารเจ้าของบัตร และสำหรับคำสั่งซื้อที่มียอดชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ลูกค้าจะได้รับการติดต่อเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันการทำรายการสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง

 

บริการธนาคารออนไลน์

ลูกค้าสามารถเลือกชำระเงินโดยใช้วิธีการหักเงินจากบัญชีธนาคารของลูกค้าผ่านบริการ iBanking ของธนาคารที่ร่วมรายการ รายชื่อของธนาคารดังกล่าวจะอยู่ถัดจากขั้นตอนที่ 2 ของวิธีการชำระเงินผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

การชำระเงินผ่านธนาคารออนไลน์

 • คลิกที่ตะกร้าสินค้าในเว็บไซต์ของ Aenahome แล้วคลิกที่ “Checkout”
 • ลงทะเบียน หรือ ล็อกอิน เพื่อเข้าสู่ระบบ
 • เลือกสถานที่สำหรับจัดส่งสินค้า แล้วคลิกที่ "Continue"
 • ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อทั้งหมด แล้วคลิกที่ "Proceed to Payment"
 • เลือก “ธนาคารออนไลน์” แล้วเลือกธนาคารที่ต้องการชำระเงินจากรายชื่อที่กำหนดไว้:
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารกรุงเทพ
  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
  • ธนาคารทหารไทย
  • ธนาคารยูโอบี
  • ธนาคาธนชาติ
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี
 • ระบบจะนำลูกค้าไปยังที่หน้า iBanking ของธนาคารที่ลูกค้าได้เลือกไว้
 • ล็อกอินเข้าสู่ระบบ จากนั้นระบบจะให้คุณดำเนินการขั้นต่อไป
 • ยืนยันการชำระเงิน จะปรากฏข้อความที่แสดงว่าลูกค้าชำระเงินสำเร็จ
 • เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงินจาก Aenahome จากนั้นคำสั่งซื้อของลูกค้าจะเข้าสู่กระบวนการจัดส่งต่อไป

 

ATM และเคาน์เตอร์ธนาคาร

ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่าน ATM และเคาน์เตอร์ธนาคาร ตามรายชื่อธนาคารที่กำหนดไว้

 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคาธนชาติ
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี

การชำระเงินผ่าน ATM และเคาน์เตอร์ธนาคาร

 • คลิกที่ตะกร้าสินค้าในเว็บไซต์ของ Aenahome แล้วคลิกที่ “Checkout”
 • ลงทะเบียน หรือ ล็อกอิน เพื่อเข้าสู่ระบบ
 • เลือกสถานที่สำหรับจัดส่งสินค้า แล้วคลิกที่ "Continue"
 • ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อทั้งหมด แล้วคลิกที่ "Proceed to Payment"
 • เลือก “ATM” หรือ "เคาน์เตอร์ธนาคาร" แล้วเลือกธนาคารที่ลูกค้าต้องการจากรายชื่อที่กำหนดไว้
 • เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อสินค้าพร้อมกับหมายเลขอ้างอิงสำหรับคำสั่งซื้อของลูกค้าจากบริษัท 123 เซอร์วิส ซึงเป็นบริษัทที่ให้ความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า
 • พิมพ์หน้ายืนยันการสั่งซื้อจากอีเมลของลูกค้าออกมา เพื่อใช้ในการชำระเงิน
 • ดำเนินการชำระเงินผ่าน ATM ที่ลูกค้าได้เลือกไว้ ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงหลังจากที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า
 • เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงินจาก Aenahome จากนั้นคำสั่งซื้อของลูกค้าจะเข้าสู่กระบวนการจัดส่งต่อไป

***ลูกค้าจำเป็นต้องชำระเงินภายใน 48 ชั่วโมง ตามที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว คำสั่งซื้อของลูกค้าจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

 

เคาน์เตอร์บริการรับชำระเงิน

ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์บริการรับชำระเงินที่จุดต่างๆ ตามที่กำหนดไว้

 • ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส
 • ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
 • แฟมิลี่ มาร์ท
 • ท็อปส์
 • B2S บีทูเอส
 • Office Mate
 • ไทวัสดุ
 • เซ็นทรัล ฟู้ด ฮออล์
 • บ้านแอนด์บียอน
 • โฮมเวิร์ค
 • mPay Station ของ AIS
 • Pay@Post ของไปรษณีย์แห่งประเทศไทย
 • CenPay ในเครือเซ็นทรัล
 • True Money

การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์บริการชำระเงิน

 • คลิกที่ตะกร้าสินค้าในเว็บไซต์ของ Aenahome แล้วคลิกที่ “Checkout”
 • ลงทะเบียน หรือ ล็อกอิน เพื่อเข้าสู่ระบบ
 • เลือกสถานที่สำหรับจัดส่งสินค้า แล้วคลิกที่ "Continue"
 • ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อทั้งหมด แล้วคลิกที่ "Proceed to Payment"
 • เลือก “เคาน์เตอร์บริการชำระเงิน” แล้วเลือกจุดชำระที่ลูกค้าต้องการจากรายชื่อที่กำหนดไว้
 • ตรวจสอบข้อมูลคำสั่งซื้ออย่างละเอียด เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
 • เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อสินค้าพร้อมกับหมายเลขอ้างอิงสำหรับคำสั่งซื้อของลูกค้าจากบริษัท 123 เซอร์วิส ซึงเป็นบริษัทที่ให้ความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า
 • พิมพ์หน้ายืนยันการสั่งซื้อจากอีเมลของลูกค้าออกมา เพื่อใช้ในการชำระเงิน
 • ดำเนินการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์บริการชำระเงินที่ลูกค้าได้เลือกไว้ ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงหลังจากที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า
 • เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงินจาก Aenahome จากนั้นคำสั่งซื้อของลูกค้าจะเข้าสู่กระบวนการจัดส่งต่อไป

***ลูกค้าจำเป็นต้องชำระเงินภายใน 48 ชั่วโมง ตามที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว คำสั่งซื้อของลูกค้าจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ